Docker的安装

在mac上安装

直接下载dmg安装即可
链接:https://docs.docker.com/docker-for-mac/install/

在windows上安装

需要win10,64位的pro版本才可以安装,还要打开Hyper-V
链接:https://docs.docker.com/docker-for-windows/install/

在centos上安装

安装docker官方给出的步骤即可安装
链接:https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/centos/

centos安装加速

因为网络问题,官方给出的这个源安装会很慢,我们可以换成国内的源然后安装

1
2
3
sudo yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum makecache fast
sudo yum install docker-ce

验证安装是否成功

1
2
3
4
# 查看docker版本
sudo docker version
# 运行一个hello-world的镜像
sudo docker run hello-world